سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شــعـــرکـــده

ما

                                               این طرف

                                                 سبزه ای دم اذان

           لابلای سنگفرش ها

  در پیاده رو

جانماز خویش را گشوده است

هیچ فکر آبرو نمی کند

آن طرف

در میان باغچه

هیچ غنچه ای

خنده بی وضو نمی کند

ماولی

هیچ گاه

آنچنان و اینچنین نبوده ایم

ما که جز وبال شانه ی زمین نبوده ایم