سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شــعـــرکـــده

سوگ

 

 

            

                 حق دارد اگر ز خلق دامن چیده ست

                 از داغ عزیزی ست اگر خشکیده ست

                 بیهوده ترک نخورده لب های کویر

                 لب های حسین بن علی را دیده ست